MENÜ

UZGE

Dr. Gültekin COŞKUN


 

Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun olan Dr. Coşkun, daha sonra yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak Yüksek Maden Mühendisi olmuştur.

 

1998 yılında, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas MYO’da öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır.

 

2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden İşletme Anabilim dalında “Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşlarda Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğün Kayma Direncine Etkileri” üzerine doktora çalışmasını tamamlayarak doktor ünvanını almıştır.

 

2015 yılında ise Cumhuriyet Teknokent'te  Ar-Ge çalışmaları yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet vermek amacıyla "İnovasyon Teknolojileri ve Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü" nü kurmuştur.

 

Dr. Coşkun, ülkemizde "Yaya yüzey zemin kaplamalarının kayma risklerinin belirlenmesi ve zemin güvenlik sınıflamalarının yapılması" konusunda ilk ve tek doktora çalışması yapan akademisyen olup bu konuda ulusal ve uluslararası makaleleri, SCI yayınları ve Ar-Ge çalışmaları bulunmaktadır.

 

Dr. Coşkun, tarafından başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İSG birimi olmak üzere birçok bakanlık ve ilgili kurumlarda  “Yaya yüzey zemin kaplamalarının kayma risklerinin belirlenmesinde günümüzde kullanılan standartlar, test yöntemleri ile güvenlik sınıflamaları” hakkında seminer, konferans ve bilgilendirme toplantıları ile sunumlar vermiştir.

         

              “İş Güvenliğinden Önce, Zemin Güvenliği”

 

Akademik Yayınları ve Çalışmaları 

Projeler

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP Projesi, 2010.
 • Doğal Taş Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğün Kayma Direncine Etkisi”, Araştırmacı
 • Cumhuriyet Üniversitesi BAP Projesi, 2015. “Doğal Taş Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğün Kayma Direncine Etkisi”, Proje Yürütücüsü.
 • Cumhuriyet Üniversitesi BAP Projesi, 2016.  “Yaya Yüzey Kaplamalarının (Doğal Taşların) Fiziko Mekanik ve Mineralojik Özelliklerinin Kayma Potansiyeline Olan Etkisinin Araştırılması”, 2016. Proje Yürütücüsü
 • KOSGEP, 2017. “Kaymaz ve Buz Tutmayan Beton Karo Taşı” Ar-Ge çalışması devam etmektedir, Proje Yürütücüsü.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Çoşkun, G., G. Sarıışık, A.Sarıışık, (2016), “Classification of parameters affecting slip safety of limestones”, Cogent Engineering, 3(1), Doi: 10.1080723311916.2016.1217821 (Yayın No: 3393944
 • Sarıışık A., Akdaş H., Sarıışık G., Çoşkun G.,(2011).  “Slip Safety Analysis of Differently Surface Processed Dimension Marbles.”  Journal of Testing and Evaluation, 39(5), 103702, Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.1520/JTE103702 (Yayın No: 1099501).

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • Çoşkun, G., Sarıışık, G., (2016). “Amasya Yöresi Kireçtaşların Eğik Düzlem ve Pandül Test Yöntemi ile Kayma Emniyetinin Analizi” 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul,
 • Çoşkun, G., Yılmaz H., (2016). “Detectıon Methods For The Rısk (Potentıal) Of Slıp In Pedestrıanısm Places And Jurıdıcal Evaluatıon” 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul,
 • Çoşkun, G., (2016). “Slip Risk Evaluation of Surface Coating (Natural Stone) Used in Health Institution”  1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 6-7 Mayıs, Kocaeli,
 • Çoşkun, G., (2015). "Doğal Taşların Kayma Potansiyellerinin Belirlenmesinde Kullanılan Test Cihazları" V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu, 1-2 Ekim,  Eskişehir
 • Çoşkun, G., Sarıışık, A., Sarıışık, G.,  Akdaş, H., “Kireçtaslarında Kayma Direnci ve Yüzey Pürüzlülügünün Kayma Potansiyeline Olan Etkisinin Incelenmesi.”  24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (Tam metin bildiri)(Yayın No:1483028) (2015). 
 • Çoşkun. G, Sarıışık. A, Akdaş. H, Sarıışık, G., (2012). “Pandül Yöntemi ile Kireçtaşı Plakalarının Kayma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi”.  MERSEM 2012 - 8. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi, 497-510. (Tam metin bildiri) (Yayın No:1105042)
 • Çoşkun. G, Sarıışık. A, Akdaş. H, Sarıışık, G, (2011).  “Traverten Plakalarının Pandül Yöntemi ile Kayma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi”,  195-204, Ankara, 2011.  KAYAMEK’2011-X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 195-204.,(Tam Metin Bildiri), (Yayın No:1112862)
 • Sarıışık, A., Akdaş, H., Sarıışık, G., Çoşkun, G., (2011).  “Pandül ve Yüzey Pürüzlülük Deneyleri ile Mermerlerde Kayma Emniyeti Analizi”, Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi Sergisi (Tam metin bildiri)(Yayın No:1110060).
 • Sarıışık, A., Akdaş, H., Sarıışık, G., Çoşkun, G., (2010).   “Farklı Yüzey İşleme Teknikleri ile İşlenen Mermerlerin Kayma Emniyetinin Analizi”, VII. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu, Afyon s.383,(Tam metin bildiri)(Yayın No:1110208).
 • Sarıışık G, Çoşkun. G, Şimşek. S, Doğan, U Sivas Bölgesi Agregalarının Yol ve İnşaat Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması.  6. Ulusal Kırma taş Sempozyumu,, (Yayın No:1112951), (2011). 
 • Çoşkun, G., Sarıışık, G., (2018). “Eğitim Kurumlarında Kullanılan Zemin Kaplamalarının Kayma Riskinin(Potansiyellerinin) Belirlenmesi ve Güvenlik Sınıflamasının Yapılması” 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul.
 • Çoşkun, G., Sarıışık, G., (2018). “Kamu Kurumlarında Kullanılan Zemin Kaplamalarının Yerinde ve Laboratuvar ortamında Kayma Risk Skalasının Belirlenmesi” 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Çoşkun, G., Sarıışık, A., (2016). “Slip Safety Analysis of Local Afyon Marble”, Afyon Kocatepe Unıversity Journal of Sciences an Engineering, 16(1), 155-166., Doi: 10.5578/fmbd.10242 (Kontrol No: 3394652).
 • Çoşkun, G., Sarıışık, G., (2015).   “Sivas Yöresi Travertenlerin Eğik Düzlem Test Yöntemi ile Kayma Emniyetinin Analizi”  Cumhuriyet University Faculty of ScienceScience Journal (CSJ), 36(7), 136-152., Doi:doi.org/10.17776/csj.66038 (Kontrol No:2298556),
 • Çoşkun, G., Sarıışık, A., (2015). “Traverten Plakaların Pandül Yöntemi ile Kayma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi”,  Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), Cilt 36, No. 2 (Kontrol No:2298372)

 

Sanat ve Tasarım Etkinlikleri

 • Ulusal,Ege TV, 08. 9.2016– 08.06.2016, Sora Sora Programı canlı yayın konuğu; “Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü” (No:134229).
 • Sivas SRT TV Teknoloji ve Hayat Programı canlı yayın konuğu; “ Zemin Kaplamalarının Kayma Risklerinin Belirlenmesi” (2015).

 

Diğer Yayınlar

 • Çoşkun, G.,“Yaya Yüzey Zemin Kaplamalarının Kayma Risklerinin (Potansiyelinin) Belirlenmesinde Kullanılan Test  Cihazları ve Standartları” İstanbul teknik üniversitesi, İstanbul, (2016)

 

Ar-Ge

 • Cumhuriyet Üniversitesi Teknopark; Ülkemizde ilk ve tek kurum olan “ULUSAL ZEMİN GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ”  Dr. Gültekin COŞKUN tarafından 2015 yılında kurumuştur.

 

Konferans ve Sunumlar

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2014)
 • Adalet Bakanlığı - Teknik İşler Daire Başkanlığı, (2014)
 • Sağlık Bakanlığı - Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, (2014)
 • Milli Eğitim Bakanlığı - İnşaat Ve Emlak Daire Başkanlığı, (2014)
 • SGK Kurumu, , (2014)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, (2014)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, (2014)
 • İstanbul Teknik Üniversitesi, (2014)
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2014)
 • Türk Standartları Enstitüsü - Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı, (2015)
 • Türk Standartları Enstitüsü - Deney Laboratuvarları Merkezi Daire Başkanlığı (İnşaat Lab.Müd., (2015)
 • İSGÜM, (2015)
 • Genel Kurmay Başkanlığı, (2015)
 • Yıldız Teknik Üniversitesi, (2016)

 

Kalite Politikamız
Kaliteli ve güvenilir hizmet esasımızdır. Kalite politikamız siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kesintisiz olarak verebilmek ve izlenebilir büyümeyi elde etmektir.
© 2015, Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü. Her hakkı saklıdır. Web Tasarım OFOSOFT