MENÜ

Kayma Testi

Kayma Direnci Test Yöntemleri


 

Sürtünme Katsayısı Testi

 

Sürtünme Katsayısı Testi için Sürtünme pabucu takılı olan ve yüzeye istenilen basıncı uygulayabilen bir alet kullanılır. Sürtünme pabuçları belirli bir malzemeden yapılmış ve belli bir şekle sahip olmalıdır. Sürtünme aleti sürtünme uygulanan yüzeye paralel olacak şekilde sabit bir hızda çekilir. Aletin çekilmesi için gerekli olan kuvvet, ölçme mesafesi boyunca belirlenir. Kayma sürtünme katsayısının belirlenmesi için bu kuvvet düşey olarak uygulanan kuvvete bölünür. Deney ıslak ve kuru şartlarda gerçekleştirilebilir.

 

Sürtünme katsayısı ölçüm cihazı GMG 200, EN 3893 ve DIN 51131:2014-03 standardına göre çalışan ve 200 değişik zemin kaplamasının sürtünme katsayısını ölçen, taşınabilir(mobil) özellikte ve ölçümleri tekrarlanabilir, güvenilir elektronik bir test cihazıdır. Alman sağlık ve güvenlik makamlarınca tavsiye edilmektedir. Avrupa da pek çok ülkede zemin kaplamalarının sürtünme katsayısının belirlenmesinde kullanılan kabul görmüş bir test cihazıdır.     

    

GMG 200 test cihazı altına yerleştirilen kızaklara takılan çeşitli özellikte pabuçlar yardımı ile ölçümler yapılmaktadır. Cihaz altından çıkan ve belirli bir mesafe çekilen çelik tel basamak plakasına bağlıdır. Cihaz çalıştırıldığında otomatik olarak 3 sn içerisinde cihaz döşeme yüzeyine paralel olarak sabit hızla ilerler. Bunun için gerekli olan kuvvet ölçüm mesafesinin uzunluğuna göre belirlenir. Sürtünme katsayısı ölçümleri kuru ve ıslak ortamlarda yapılabilmektedir.

 

Eğik Düzlem (Ramp) Testi

 

Eğik düzlem test yöntemi, kontrollü şartlar altında kişinin yürümesine bağlı olarak zemin kaplama malzemesinin kayma açısının bulunmasında kullanılan bir yöntemdir.

 

Eğik Düzlem (Ramp) Test Cihazı Eğik düzlem test cihazı, zemin kaplama malzemelerinin yüzeylerinin kayma risklerinin belirlenmesinde önemli bir parametre olan kayma açılarının tespitinde DIN 51097, DIN 51130 ve ISO 10545-17 standartlarına göre ölçüm yapabilen ve buna uygun olarak tasarlanan bir test cihazı olup, kaygan yüzeylerin dinamik sürtünme katsayılarının tespitinde kullanılmaktadır. Eğik düzlem test cihazı ve standardı altın standart olarak kabul edilmektedir (Sotter, 2000). Eğik düzlem test cihazında elde edilen kayma açısının tanjantı, çıplak ayak ile kaplama malzemesi yüzeyi arasındaki sürtünme katsayısını verir  (Bowman, 1997; Miller, 1999). Test cihazı, 600 mm genişliğinde ve 2000 mm uzunluğuna sahip, eğimi uzunlamasına 0º ile 45º arasında ayarlanabilen, düz ve eğilmeyen bir döşemeden oluşmaktadır .

 

DIN 51097 Standardı

 

“Çıplak Ayakla Gezilen Islak Bölgelerin Kaymayı Önleme Özelliğinin Belirlenmesi”  

 

Islak ve çıplak ayakla yürünen alanlarda kullanılan yaya yüzey zemin kaplamalarının, kaymayı önleyici özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde etken olan kayma açılarının ölçülmesinde DIN 51097 standardı dikkate alınmaktadır.  Bu standart ile ıslak zeminlerde, çıplak ayakla yürünen yerlerde kullanılan kaymayı önleyici özelliklerinin saptanması ve değerlendirilmesi amacı güdülmektedir.  Zemin kaplamasının yüzeyinin genelde ıslak olduğu ve çıplak ayakla gezilen kaplama alanlarına ıslak zemin adı verilmektedir.  Bunlar; havuzlar, soyunma odası, sağlık merkezleri ve tuvalet gibi kamusal ya da ticari kullanıma açık yerlerdir.

 

Çıplak ayakla yürünen ıslak alanlar; havuzlar, banyolar, soyunma odaları, sağlık merkezleri ve tuvalet gibi mekânlarda kullanılacak zemin kaplama malzemelerinin kayma açıları belirlenmektedir.

 

DIN 51130 Standardı

 

“Kuru Bölgelerin Yağlanmasıyla Kaymayı Önleme Özelliğinin Belirlenmesi”

 

Ayakkabı ile gezilen kuru bölgelerin yağlanmasıyla kaymayı önleme özelliğinin belirlenmesinde DIN 51130 ve ISO 10545-17 standardı dikkate alınmıştır.  Bu test yöntemi ile yüksek kayma riski olan ve ayakkabıyla yürünen yerlerde kullanılan yer kaplamalarının kaymazlık özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.   Yüksek kayma riskli işlerin çalışma odaları ve alanları; üretim veya işlem aşamasında yağ, su, yiyecek, yiyecek atıkları, toz ve bitkisel maddeler gibi kayganlaştırıcı maddelere maruz kalan çalışma odaları veya alanları bu katagoride incelenmiştir.

 

Islak ve çıplak ayakla yürünen alanlarda kullanılan yaya yüzey zemin kaplamalarının, kaymayı önleyici özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde etken olan kayma açılarının ölçülmesinde DIN 51097 standardı dikkate alınmaktadır.  Bu standart ile ıslak zeminlerde, çıplak ayakla yürünen yerlerde kullanılan kaymayı önleyici özelliklerinin saptanması ve değerlendirilmesi amacı güdülmektedir.  Zemin kaplamasının yüzeyinin genelde ıslak olduğu ve çıplak ayakla gezilen kaplama alanlarına ıslak zemin adı verilmektedir.  Bunlar; havuzlar, soyunma odası, sağlık merkezleri ve tuvalet gibi kamusal ya da ticari kullanıma açık yerlerdir.

 

Pandül (Sarkaç ) Testi ve Test Cihazı

 

Pandül test cihazı, hem laboratuvar hem de taşınabilir özellikte olup kayma direnç kızağı veya İngiliz sarkaç’ı olarak bilinen cihaz TS EN 14231 "Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini”  standardına göre ölçüm yapmaktadır.

 

Pandül test cihazı, kaydırıcı ve deney yüzeyi arasındaki sürtünmeyi ölçmek ve kayma direncine ait standart bir değer tayin etmek üzere tasarlanmış ve ayakkabı altlığını temsilen 4S lastik kauçuk pençe kullanılmaktadır. Pandül deneyleri örnek yüzey üzerinde 6 farklı pozisyonda ve her pozisyonda 5 ölçüm yapılmak suretiyle doğal taş örneklerinin kayma direnci belirlenmekte ve elde edilen sonuçların ortalaması alınarak değerlendirmede kullanılmaktadır.

 

TSE/TS  CEN 16165 - Yaya yürüme yüzeylerinin kayma direncinin tayini - Değerlendirme yöntemleri 

 

EK-C Sarkaçlı Sürtünme Deneyi

Pandül test cihazı, kaydırıcı ve deney yüzeyi arasındaki sürtünmeyi ölçmek ve kayma direncine ait standart bir değer tayin etmek üzere tasarlanmış ve ayakkabı altlığını temsilen 4S lastik kauçuk pençe kullanılmaktadır. Pandül deneyleri örnek yüzey üzerinde 6 farklı pozisyonda ve her pozisyonda 5 ölçüm yapılmak suretiyle doğal taş örneklerinin kayma direnci belirlenmekte ve elde edilen sonuçların ortalaması alınarak değerlendirmede kullanılmaktadır.

 

EK-D Sürtünme Ölçer Kullanılarak Yapılan Deney 

 

Sürtünme Katsayısı Testi için Sürtünme pabucu takılı olan ve yüzeye istenilen basıncı uygulayabilen bir alet kullanılır. Sürtünme pabuçları belirli bir malzemeden yapılmış ve belli bir şekle sahip olmalıdır. Sürtünme aleti sürtünme uygulanan yüzeye paralel olacak şekilde sabit bir hızda çekilir. Aletin çekilmesi için gerekli olan kuvvet, ölçme mesafesi boyunca belirlenir. Kayma sürtünme katsayısının belirlenmesi için bu kuvvet düşey olarak uygulanan kuvvete bölünür. Deney ıslak ve kuru şartlarda gerçekleştirilebilir.

 

TS 13882 - Yaya yürüme yüzeylerinin sınıflandırma kuralları – Temel gereklilikler ve değerlendirme yöntemleri

 

Bu standart, kullanım öncesi aşınma ve/veya kirlenmeye maruz kalmamış olan “yeni” ve aşınmaya ve/veya kirlenmeye maruz kalan “kullanımda” olan yaya yürüme yüzey malzemelerinin sürtünmeyönünden sınıflandırılmasını kapsar. Ayrıca, kullanım aşamasındaki mevcut yüzeyler için kullanımöncesinde belirlenmiş olan sınıfın geçerli olup olmadığı da bu standart uygulanarak tahkik edilebilir. Bu standarda göre, yaya yürüme yüzey malzemeleri, TSE CEN/TS 16165’te verilen deney yöntemlerine göre tayin edilen sürtünme özelliklerine göre sınıflandırılır. Deney yöntemlerine göre, yeni veya kullanımda olan yüzey malzeme özellikleri, ıslak veya kuru şartlar altında tayin edilebilir.

 

Yüzey Pürüzlülük Testi

 

Doğal taşların kayma potansiyellerinin belirlenmesinde etkili olan parametrelerden birisi de yüzey pürüzlülüğüdür. Yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesinde günümüzde birçok test cihazı kullanılmaktadır.  Bunlardan biriside MİTUTOYO SJ – 401 test cihazı olup DIN EN ISO 4287 standardına göre çalışan bu cihazda 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 12.5, 25 mm tarama boyu ve 0,00125 μm okuma hassasiyeti ile ölçüm yapılmaktadır.
 

Kalite Politikamız
Kaliteli ve güvenilir hizmet esasımızdır. Kalite politikamız siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kesintisiz olarak verebilmek ve izlenebilir büyümeyi elde etmektir.
© 2020, Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü - National Floor Safety Institute. Her hakkı saklıdır. Web Tasarım ofosoft