MENÜ

Laboratuvar

TS EN 14231 (Islak)


 

KAYMA DİRENCİ TESTİ (ISLAK ORTAM)

 

TS EN 14231 STANDARDI

"Doğal Taşlar - Deney Metodları - Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direnci Tayini"  testi.

 

 

TS EN 14231 STANDARD

"Natural stone test methods - Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester"

 

TS CEN 16165 EK-C STANDARDI

"Yaya Yürüme Yüzeylerinin Kayma Direncinin Tayini - Değerlendirme Yöntemleri"

 

TS CEN 16165  ANNEX  C (NORMATİVE) PENDULUM FRİCTİON TEST

Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation

 

Doğal taş, seramik gibi malzemelerin ıslak ortamda, Pandül test cihazı ile deneye başlamadan önce örnek numuneler, laboratuar ölçümleri için önce (20±5) °C sıcaklıktaki su içerisinde 2 saat süreyle bekletilir.

 

Pandül test cihazında, her ölçümden önce deney yüzeyi ve kaydırıcı, (20±5) °C sıcaklıktaki damıtık veya deiyonize su ile devamlı olarak ıslatılır. Daha sonrasında ölçüm yapılır.

 

Resimler

© 2015, Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü. Her hakkı saklıdır. Web Tasarım OFOSOFT