MENÜ

Laboratuvar

Kayma Direnci Testi


 

TS EN 14231 STANDARDI

"Doğal Taşlar - Deney Metodları - Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direnci Tayini"

 

TS EN 14231 STANDARD

"Natural stone test methods - Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester"

 

TS CEN 16165 EK-C STANDARDI

"Yaya Yürüme Yüzeylerinin Kayma Direncinin Tayini - Değerlendirme Yöntemleri"

Standartlarına göre ölçümleri hem laboratuvarda hem de sahada yapılmaktadır.

 

TS CEN 16165  ANNEX  C (NORMATİVE) PENDULUM FRİCTİON TEST

Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation

 

Pandül (Sarkaç ) Testi ve Test Cihazı;

 

Pandül test cihazı, hem laboratuvar hem de taşınabilir özellikte olup kayma direnç kızağı veya İngiliz sarkaç’ı olarak bilinen bir test cihazıdır.

 

Pandül test cihazı, kaydırıcı ve deney yüzeyi arasındaki sürtünmeyi ölçmek ve kayma direncine ait standart bir değer tayin etmek üzere tasarlanmış ve ayakkabı altlığını temsilen 4S lastik kauçuk pençe kullanılmaktadır.

 

Pandül deneyleri örnek yüzey üzerinde 6 farklı pozisyonda ve her pozisyonda 5 ölçüm yapılmak suretiyle doğal taş örneklerinin kayma direnci belirlenmekte ve elde edilen sonuçların ortalaması alınarak değerlendirmede kullanılmaktadır.

 

Kalite Politikamız
Kaliteli ve güvenilir hizmet esasımızdır. Kalite politikamız siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kesintisiz olarak verebilmek ve izlenebilir büyümeyi elde etmektir.
© 2020, Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü - National Floor Safety Institute. Her hakkı saklıdır. Web Tasarım ofosoft