MENÜ

ULUSAL ZEMİN GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ

 

2018 yılında, TÜRKAK'dan TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına göre AKREDİTE olmuş, Onaylı Test Laboratuvarıdır. Ayrıca, 2017 yılında ise TSE’den “Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuar Onayı Belgesi” alan ilk ve tek laboratuvar olma özelliği taşımaktadır.

 

UZGE olarak, TS CEN 16165 EK-C, EK-D, DIN 51131, TS EN 14231 standartlarına göre yaya yüzey zemin kaplamalarının (doğal taş, mermer v.b) kayma direnci, kayma açısı (R), dinamik ve statik sürtünme katsayısı (DCOF, SCOF) ölçümlerini hem sahada hem de laboratuvarda yapabilmektedir.

 

UZGEKTL, yaya yüzey zemin kaplamalarının kayma risklerinin, kayma dirençlerinin, kayma açılarının, dinamik ve statik sürtünme katsayılarının belirlenmesi, güvenlik sınıflamasının yapılması, danışmanlık, bilirkişi, eğitim ve ürün sertifikalandırma konularında tüm kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, belediyeler, erişebilirlik komisyonları ile sigorta şirketlerine hizmet veren bağımsız AKREDİTE bir laboratuvardır.

UZGE

Laboratuvar

Referanslar

© 2015, Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü. Her hakkı saklıdır. Web Tasarım OFOSOFT